top of page

Gynekomasti:

Behandling

Gynekomasti

BEHANDLING

Fettsugning

För patienter som inte uppvisar någon ptos samt har en normal elasticitet i huden är förstahandsvalet solfjäderformad fettsugning av bröstvävnaden via incision i submammarfåran samt främre axillarvecket. För att jämna ut konturen kaudalt kan man i samband med detta kapa de fibrösa band som finns i området kring submammarvecket. Man måste vara försiktig så att man inte reducerar för mycket vävnad vare sig under bröstvårtan eller över pectoralismuskeln kraniellt eftersom det påverkar bröstkorgsprofilen negativt. Slutresultatet kan utvärderas när huden har dragit ihop sig så mycket som möjligt, vilket vanligen tar 3-6 månader.

Periareolär incision

För patienter med kraftigt fibrös körtelvävnad kan fettsugning ibland behöva kompletteras med extirpation. Emellanåt kan detta göras sekundärt då enbart fettsugning inte visat sig tillräckligt. I så fall bör man vänta 6-9 månader efter fettsugningen innan man gör ytterligare körtelextirpation.

Det räcker vanligen med en incision i nedre delen av bröstvårtan för att kunna komma åt kvarvarande delar av körtelvävnaden. Detta kan med fördel göras genom fragmentering av parenkymet i syfte att minska incisionen och efterföljande ärrbildning. Om körtelextirpationen är stor eller den peroperativa hemostasen svår så kan ibland ett dränage vara av värde. Detta kan sättas via de redan befintliga incisionerna så att ytterligare ärr undvikes. Dränaget kan vanligen avvecklas dagen efter operation, eller när dygnsmängden understiger 50 ml.

För patienter med omfattande gynekomasti kan excision av hudöverskott bli aktuell. Detta sker lämpligast genom avlägsnande av ett cirkulärt bräm hud kring bröstvårtan. För att inte äventyra blodcirkulationen till bröstvårtan med efterföljande total eller partiell nekros, skall huden de-epitelialiseras och invagineras så att den yttre hudkanten därefter kan sys mot den inre bröstvårtekanten. Patienterna bör upplysas om att denna metod emellanåt leder till ett iögonfallande ärr samt en viss ökning av areolans diameter.

I vissa fall kan man kombinera dessa två metoder.

Välkommen till Molding Plastikkirurgi, Kliniken som sätter dig i fokus med specialister som värderar trygghet, omtanke och säkerhet först!

Behandla hos oss

MOLDING PLASTIKKLINIK

bottom of page