Bukplastik - Liten

Bukplastik - Liten

Bukplastik är ett utmärkt sätt för att ta bort envisa hud- och fettöverskott och återställa en slankare figur.

Ofta kan faktorer som graviditeter, stor viktökning eller viktminskning och ärftliga orsaker bidra till lös, hängande hud, fettansamlingar och sträckmärken i bukregionen. Detta kan kvarstå trots god kost och motion och kan göra att magen upplevs oproportionerligt med resten av kroppen. En bukplastik kan återställa intrycket av en fastare, plattare mage.

En stor bukplastik, är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att man tar bort överflödigt fett och lös hud från området nedom naveln och sträcker ut huden ovanför naveln, och även stramar upp bukväggens muskulatur.
En liten bukplastik innebär att man tar bort överflödigt fett och lös hud nedom naveln och inte rör området ovanför naveln.

Bukplastiken kan utföras ensamt, men utförs ofta i kombination med fettsugning för att ytterligare förbättra resultatet och kroppens konturer. Individer som överväger en bukplastik bör vara friska, relativt i god form och inte planera nya graviditeter, eftersom det kan göra att bukmuskulaturen åter igen blir slapp.

Pris: från 39 900 kr. Läs mer om våra Priser


Stegen vid operation

Planering

1. Boka operation

Framförhållning

2. Förberedelser

På plats

3. Operationsdagen

Utvärdera

4. Uppföljning