Dr. Joakim Athlin

Dr Joakim Athlin Leg. läkare, är specialist i plastikkirurgi och handkirurgi sedan 2007 och har en mycket bred erfarenhet av både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi.

Ett av Joakims huvudintressen är näsplastikkirurgi. Han arbetade 2011-13 tillsammans med en av Australiens mest erfarna näsplastikkirurger Professor D. David, då han fick ett Fellowship i kraniofacial kirurg vid Women’s and Children’s Hospital i Adelaide.


Dr. Athlin har därefter fortsatt utveckla sin teknik i näskirurgi i nära samarbete med Dr Igor Niechajev på Lidingökliniken. Joakim utför både primära näsoperationer och mer komplicerade revisionsplastiker. Han utför också näsrekonstruktioner efter olyckor och skador. Utöver näsplastikkirurgi har Joakim har ett gediget kunnande och intresse av alla former av bröstkirurgi, implantat, gynekomasti, kroppsformande kirurgi efter viktnedgång, lår/arm/bukplastik, ansiktskirurgi, ögonlock, fettsugning/transplantation mm.

Under 2006-7 genomförde Joakim ett Fellowship i rekonstruktiv mikrokirurgi under Professor Hung Chi Chens ledning vid E-Da Hospital i Kaosiung, Taiwan. I flera års tid har Joakim varit involverad i de team på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Örebro Universitetssjukhus som rekonstruerar skador och defekter på kroppen med hjälp av fri vävnadsförflyttning med mikrokirurgisk teknik.

Sedan 2016 har han varit verksam på deltid som Överläkare vid St Olavs Hospital i Trondheim, Norge. Han är medlem i Läkarförbundet, Legeforeningen i Norge, Svensk Plastikkirurgisk Förening, Norsk Plastikkirurgisk Forening, Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi och European Federation of Societies for Microsurgery.