Rygg

Rygg

Pris: från 29 900 kr. Läs mer om våra Priser


Stegen vid operation

Planering

1. Boka operation

Framförhållning

2. Förberedelser

På plats

3. Operationsdagen

Utvärdera

4. Uppföljning