Molding the beauty within

GDPR

Integritetspolicy

Molding behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur Molding AB (556879-3250 DRAGARBRUNNSGATAN 13, 753 32 Uppsala Uppsala län) (“Molding”, ”vi”) samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Vår webbplatsadress är: https://molding.se.
Vid frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss genom PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AbW9sZGluZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQG1vbGRpbmcuc2U8L2E+

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MOLDINGS PERSONUPPGIFTSRUTIN
1. Personuppgiftsansvarig
2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
3. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter.
4. Personuppgifter och cookies. 5. Hur arbetar Molding med cookies?
6. När vi lagrar personuppgifter.
7. Hur samlar vi in cookies?
8. Hur länge lagrar vi cookies?
9. Hur tar man bort cookies i sin webbläsare
10. Ge/dra tillbaka medgivande
11. Att uppdatera sina uppgifter
12. Att bli glömd
13. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade
14. Tredjepartsinformation
15. Kontakta oss
16. Ändring av personuppgiftspolicy


1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Molding är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför. Det är vårt ansvar att se till att du:
Är medveten om varför och hur vi samlar in personuppgifter.
Har möjlighet att göra aktiva val och godkänna eller neka till lagring av dina personuppgifter.
Vet hur du kan uppdatera dina personliga data.
Vet hur du kan bli borttagen ur systemet.
Om du vill får alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade.
Känner till att du kan begära att vi exporterar dina personuppgifter om du exempelvis byter behandlare.
Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss.
Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
FÖR DIG SOM BESÖKER VÅR WEBBPLATS

IP-adress och information om din användning av Moldings webbplats inklusive datum och tid.


FÖR DIG SOM BOKAR

Namn och personnummer, nationellt id eller motsvarande
Adressuppgifter
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter


FÖR DIG SOM GENOMGÅR EN BEHANDLING ELLER OPERATION

Namn och personnummer, nationellt id eller organisationsnummer
Adressuppgifter
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Patientinformation (se kap nedan)


PATIENTINFORMATION

Vi måste behandla dina hälsouppgifter för att kunna utföra vår tjänst som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar.

3. LAGLIGA GRUNDERNA FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är kund och/eller patient. Detta gäller all hantering där vi skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex. tidigare behandlingar.

Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, t.ex. bokföringskrav och patientdatalagen.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling:


ONLINE

Personuppgifter: Enhetsinformation samt geografisk och demografisk information.
Ändamål: För att kunna hålla kontakten med dig samt att marknadsföra Moldings tjänster via utskick, kampanjer och displayannonser samt för att utveckla och förbättra hemsida baserat på användning.


KUND

Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation och köphistorik.
Ändamål: För att kunna genomföra köp samt möjliggöra delbetalning eller kredit. Vid dessa tillfällen överförs även uppgifterna till kreditföretaget.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp av oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Bokföringslagen.


PATIENT

Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt hälsoinformation.
Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa korrekt medicinsk behandling och uppföljning.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför en behandling/operation hos oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Patientdataslagen.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för Moldings berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla hemsidan och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).
Tid: 24 månader4. PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen: namn, adress, personnummer, mejladress osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.


INBÄDDAD INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om cookies räknas till personuppgifter eller ej.
Cookies är inte en del av dataskyddslagen men det påverkar din integritet på nätet.5. HUR ARBETAR MOLDING MED COOKIES?

Grundtanken bakom Moldings webbplats är att leverera en positiv upplevelse för våra besökare. Vi vill kunna presentera skräddarsydda guider och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det följer vi hur besökare klickar runt och vilka guider de laddar ner. Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och bra som den är tänkt att vara.6. NÄR LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hemsidor lagrar Cookies kontinuerligt om du har tillåtit det i dina inställningar på datorn eller telefonen. Personuppgifter lagrar man när:

Du laddar ner en guide eller fil via ett formulär på Moldings hemsida
Du startar en chatt
På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via kontaktformulär osv.
Du bokar en behandling7. HUR SAMLAR VI IN COOKIES?

I vårt fall handlar det om att erbjuda besökaren en individualiserad upplevelse av vårt utbud samt att skapa en bättre annonsmiljö för våra besökare.

Cookies använder man för funktioner som förbättrar hemsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. I vår cookiepolicy hittar du information om hur vi hanterar cookies.8. HUR LÄNGE LAGRAR VI COOKIES?

Vi lagrar cookies högst 24 månader efter att kunden senast gjort ett köp eller interagerat med Moldings hemsida. Molding kan komma att spara uppgifter längre för att bevaka sina rättsliga intressen.9. HUR TAR MAN BORT COOKIES I SIN WEBBLÄSARE

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats hur du raderar cookies.10. GE/DRA TILLBAKA MEDGIVANDE

Vi behandla bara dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

För att få ladda ner våra guider måste du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, i syfte att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i mailet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mailet. Om du avregistrerar dig från utskick tar vi bort dina personuppgifter. Du kan också maila oss på PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AbW9sZGluZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQG1vbGRpbmcuc2U8L2E+ .11. ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AbW9sZGluZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQG1vbGRpbmcuc2U8L2E+ så kommer vi att uppdatera dina uppgifter.12. ATT BLI GLÖMD

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AbW9sZGluZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQG1vbGRpbmcuc2U8L2E+.13. ATT FÅ DINA UPPGIFTER UTLÄMNADE OCH/ELLER EXPORTERADE

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AbW9sZGluZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQG1vbGRpbmcuc2U8L2E+. Vi skickar då snarast alla personuppgifter vi har lagrade till dig.14. TREDJEPARTSINFORMATION

Molding kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna för att kommunicera och eller sälja Moldings tjänster.15. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AbW9sZGluZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQG1vbGRpbmcuc2U8L2E+.16. ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY

Molding förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov och om det påverkar hanteringen av dina personuppgifter meddelar vi dig det. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på denna sida.
© 2021 Molding AB

Spårning på: av: