top of page
  • Thomas Jonsson

Möjliga komplikationer och oönskade utfall vid bröstimplantat

Möjliga lokala komplikationer och oönskade utfall med bröstimplantat är kapselkontraktur, omoperation, implantatborttagning och ruptur av implantatet.


Kapselkontraktur

Läkare undersöker brösten hon en ung kvinna
Undersökning för kapselsammandragning

Detta är en relativt ovanlig komplikation. Kapselsammandragning innebär att det bildas en fibrös kapsel runt implantatet, som kan leda till att brösten blir ojämna och hårda. Risken för kapselkontraktur ökar vid infektioner, hematom, serom, rökning och ju längre implantatet har varit inopererat. Kapselkontraktur ökar också risken för ruptur och är en möjlig orsak till omoperation. Kvinnor som genomgår omoperation har större risk för kapselkontraktur än kvinnor som genomgår sin första förstoring.


Omoperation

Kirurg som syr och sköterska som klipper en tråd
Kanske behövs ytterligare operation i framtiden

Det är troligt att du kommer behöva ytterligare en operation (en omoperation) någon gång efter din första bröstimplantatoperation, antingen för att rätta till ett problem med dina bröstimplantat eller byta ut dem. Patienter kan bestämma sig för att ändra storlek eller typ av sina bröstimplantat, vilket kräver ytterligare kirurgi. Problem som ruptur, kapselkontraktur, asymmetri (otillräcklig proportion av form, storlek och/eller position mellan de två brösten), hypertrofiska ärr (irreguljära, upphöjda ärr), infektion och förflyttning kan kräva ytterligare kirurgi. Vissa förändringar i ditt/dina bröst efter att ha fått bröstimplantat är oföränderliga (kan inte ändras eller fixas). Dessa kan inkludera dimpling, puckering, rynkning eller det utseende som att bröstet är tomt eller deflaterat.

Implantatborttagning

Operaion i ett bröst
Att ta bort implantaten kan i sällsynta fall behöva göras

Dina bröstimplantat kan tas bort (med eller utan att ersättas) vid något tillfälle under livet. Du och din läkare kan bestämma att ta bort ett eller flera implantat på grund av en komplikation eller för att förbättra det kosmetiska resultatet. Eftersom dessa inte är livstidsenheter ökar sannolikheten att du behöver ta bort dina bröstimplantat ju längre du har dem, antingen på grund av missnöje, ett oacceptabelt kosmetiskt resultat eller en komplikation såsom svår kapselkontraktur.


Ruptur


Bröstimplantat anses ha rupturerat när implantatskalet utvecklar en spricka eller hål. Implantatet kan ruptura när som helst efter din implantatoperation, men ju längre implantaten är på plats, desto högre är sannolikheten att implantaten rupturerar eller att gelen läcker. Bröstimplantat kan ruptura eller läcka på grund av någon av följande orsaker:

  • Skada från kirurgiska instrument vid tidpunkten för implantationen eller under någon efterföljande kirurgisk procedur

  • Belastning på implantatet under implantatoperationen som försvagar det

  • Vikning eller rynkning av implantatskalet

  • Överdriven kraft på bröstet (till exempel under en stängd kapselotomi, som är en procedur som inte bör användas)

  • Trauma (som att vara i en bilolycka)

  • Kompression under mammografi

  • Svår kapselkontraktur

  • Normal användning över tid.

Bröstimplantat kan ruptura eller läcka utan att det finns några symtom, så det är viktigt att du följer upp med din läkare enligt den plan som du har kommit överens om. Om du tror att ditt implantat har rupturerat bör du kontakta din läkare omedelbart.

30 views0 comments
bottom of page